Voor de aankomende verkiezingen zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die geïnteresseerd zijn in het zitting nemen tijdens de verkiezingsdag.

Bent u nog niet eerder stembureaulid geweest op een stembureau, maar wilt u zich hier voor aanmelden?

Kies uit één van onderstaande voorkeur functies om uw aanmelding in gang te zetten! Heeft u geen voorkeur? Klik dan op de 'Nu aanmelden!' knop.

Voorzitter

Als voorzitter van een stembureau bent u verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken in het stembureau.

Alleen mogelijk als u ambtenaar bent van de gemeente Weert.

Stembureaulid

Als stembureaulid bent u onder leiding van de voorzitter medeverantwoordelijk voor een goed verloop van het stemproces.

Stemmenteller

Als teller bent u na het einde van de stemopneming verantwoordelijk voor het sorteren en het handmatig tellen van de stembiljetten